komunalnych, wielkogabarytowych i zużytych sprzętów
elektrycznych i elektronicznych
Odbiór odpadów
ocieplanie budynków, iniekcje i naprawy fundamentów,
tynkowanie, szpachlowanie, malowanie, itp.
Prace budowlane
równianie dróg, odśnieżanie, posypywaniu piaskiem,
wbudowywaniu kruszywa, czyszczeniu rowów, itp.
Utrzymanie dróg

Dziś odbieramy