Pomocna dłoń w Gminie Sławno

logotypy

 

 

Projekt

Pomocna dłoń w Gminie Sławno

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020
Oś priorytetowa RPZP.07.00.00. Włączenie społeczne,
Działanie RPZP.07.06.00. Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych
w interesie ogólnym, w ramach konkursu nr RPZP.07.06.00-IP.02-32-K47/19

Wartość projektu to 3 090 910,70 zł, z czego, aż 2 925 550,70 zł (95% kosztów) stanowi dofinansowanie z Unii Europejskiej i budżetu państwa.

Umowa o dofinansowanie wykonywana jest w partnerstwie z Gminą Sławno, której realizatorem jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławnie oraz Powiatem Sławieńskim, którego realizatorem zostało Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie.

W okresie 2020 r.-2023 r. realizowany będzie cel główny projektu, którym jest rozwój usług społecznych na terenie Gminy Sławno. Wsparcie otrzyma 95 mieszkańców.

Przed pierwszą wizytą w Klubie Seniora, w związku z rotacyjnymi godzinami

jego otwarcia, zachęcamy do kontaktu pod numerem tel.: 573-167-579
od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00-15:00.

 

 

Poniżej regulaminy do pobrania:

Regulamin Klubu Seniora