Pomocna dłoń w Gminie Sławno

logotypy

 

Uprzejmie informujemy, że od dnia 19 lipca do dnia 6 sierpnia Klub Seniora z powodu urlopu Animatora będzie nieczynny

 

Ruszyły zapisy do Klubu Seniora w Żukowie

Uczestnictwo w Klubie wymaga złożenia Formularza zgłoszeniowego, Deklaracji uczestnictwa w Projekcie oraz podpisania Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie, które dostępne są: w Klubie seniora, w Spółdzielni Socjalnej “Komunalka”, w GOPS w Sławnie i na stronie internetowej http://www.gops.slawno.ibip.pl/ w zakładce projekt Pomocna Dłoń w Gminie Sławno oraz na stronie http://www.gminaslawno.pl w zakładce Fundusze.

 

 

Projekt

Pomocna dłoń w Gminie Sławno

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020
Oś priorytetowa RPZP.07.00.00. Włączenie społeczne,
Działanie RPZP.07.06.00. Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym,
w ramach konkursu nr RPZP.07.06.00-IP.02-32-K47/19

Od 2 stycznia 2020 r. Spółdzielnia Socjalna “Komunalka” rozpoczęła realizację projektu partnerskiego pn. „Pomocna dłoń w Gminie Sławno”.

Liderem projektu jest Gmina Sławno.

Wartość projektu to 3 090 910,70 zł, z czego, aż 2 925 550,70 zł (95% kosztów) stanowi dofinansowanie z Unii Europejskiej i budżetu państwa.

Umowa o dofinansowanie wykonywana jest w partnerstwie z Gminą Sławno, której realizatorem jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławnie oraz Powiatem Sławieńskim, którego realizatorem zostało Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie.

W okresie 2020 r.-2023 r. realizowany będzie cel główny projektu, którym jest rozwój usług społecznych na terenie Gminy Sławno. Wsparcie otrzyma 95 mieszkańców.

Godziny otwarcia Klubu Seniora:
pon. i pt. : 12-17
wt.-czw. : 9-14

Poniżej regulaminy do pobrania:

Regulamin Klubu Seniora

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa

REGULAMIN ZŁOTA RĄCZKA