Author: Support_Admin

Miejscowość:
Sławsko, Radosław, Tokary, Warginie,
Rodzaj odpadów:
Odpady zmiesznae
Mieszkańcy / Firmy – pojemniki 1100L / Firmy – pojemniki do 1100L / Wielolokale

Tworzywa sztuczne
Mieszkańcy / Firmy – pojemniki do 1100L / Wielolokale

...

Miejscowość:
Bobrowice, Bobrowiczki, Brzeście, Grzybno, Boleszewo, Pątnowo, Borzyszkowo, Przemysławiec, Gwiazdówko, Gwiazdowo, Łętowo, Janiewice, Chomiec, Żukowo, Pomiłowo, Rzyszczewo, Rzyszczewko, Sławsko, Radosław, Tokary, Warginie, Smardzewo, Kwasowo, Stary Kraków, Tychowo, Warszkówko, Warszkowo, Wrześnica, Żabno, Noskowo.
Rodzaj odpadów:
Tworzywa sztuczne
Firmy – pojemniki 1100L / Wielolokale

...

Miejscowość:
Bobrowice, Bobrowiczki, Brzeście, Grzybno, Boleszewo, Pątnowo, Borzyszkowo, Przemysławiec, Gwiazdówko, Gwiazdowo, Łętowo, Janiewice, Chomiec, Żukowo, Pomiłowo, Rzyszczewo, Rzyszczewko, Sławsko, Radosław, Tokary, Warginie, Smardzewo, Kwasowo, Stary Kraków.
Rodzaj odpadów:
Odpady zmieszane
Firmy - pojemniki do 1100L / Firmy - pojemniki 1100L / Wielolokale

...