Author: Support_Admin

Miejscowość:
Grzybno, Boleszewo, Pątnowo, Borzyszkowo, Przemysławiec, Rzyszczewo, Rzyszczewko, Smardzewo, Kwasowo, Stary Kraków.
Rodzaj odpadów:
Papier
Mieszkańcy / Firmy pojemniki do 1100L / Firmy pojemniki 1100L / Wielolokale

...

Miejscowość:
Gwiazdówko, Gwiazdowo, Wrześnica.
Rodzaj odpadów:
Odpady zmieszane
Mieszkańcy / Firmy pojemniki do 1100L / Firmy pojemniki 1100L / Wielolokale

Tworzywa sztuczne
Mieszkańcy / Firmy pojemniki do 1100L

...

Miejscowość:
Tychowo, Warszkówko, Żabno, Noskowo.
Rodzaj odpadów:
Tworzywa sztuczne
Mieszkańcy / Firmy pojemniki do 1100L / Firmy pojemniki 1100L / Wielolokale

Tworzywa sztuczne
Mieszkańcy / Firmy pojemniki do 1100L

...

Miejscowość:
Sławsko, Radosław, Tokary, Warginie.
Rodzaj odpadów:
Tworzywa sztuczne
Mieszkańcy / Firmy pojemniki do 1100L / Firmy pojemniki 1100L / Wielolokale

Tworzywa sztuczne
Mieszkańcy / Firmy pojemniki do 1100L

...

Miejscowość:
Bobrowice, Bobrowiczki, Brzeście, Grzybno, Boleszewo, Pątnowo, Borzyszkowo, Przemysławiec, Gwiazdówko, Gwiazdowo, Łętowo, Janiewice, Chomiec, Żukowo, Pomiłowo, Rzyszczewo, Rzyszczewko, Smardzewo, Kwasowo, Stary Kraków, Tychowo, Warszkówko, Warszkowo, Wrześnica, Żabno, Noskowo.
Rodzaj odpadów:
Tworzywa sztuczne
Firmy pojemniki 1100L / Wielolokale

...

Miejscowość:
Gwiazdówko, Pomiłowo, Sławsko, Radosław, Tokary, Warginie, Wrześnica, Żabno, Noskowo.
Rodzaj odpadów:
Papier
Mieszkańcy / Firmy pojemniki do 1100L / Firmy pojemniki 1100L / Wielolokale

...

Miejscowość:
Bobrowice, Bobrowiczki, Brzeście, Grzybno, Boleszewo, Pątnowo, Borzyszkowo, Przemysławiec, Gwiazdówko, Gwiazdowo, Łętowo, Janiewice, Chomiec, Żukowo, Pomiłowo, Rzyszczewo, Rzyszczewko, Smardzewo, Kwasowo, Stary Kraków,
Rodzaj odpadów:
Odpady zmieszane:
Firmy pojemniki do 1100L / Firmy pojemniki 1100L / Wielolokale

...