Author: Support_Admin

Miejscowość:
Bobrowice, Bobrowiczki, Rzyszczewo, Rzyszczewko

Rodzaj odpadów
Odpady zmieszane
Mieszkańcy / Firmy - pojemniki do 1100L / Firmy - pojemniki 1100L / Wielolokale

Szkło
Mieszkańcy / Firmy - pojemniki do 1100L / Wielolokale...